Prace naukowe

Metoda Krainy Baśni jest tematem wielu prac naukowych, m.in.:

Metoda