Metoda

Do 6. roku życia, każde dziecko posiada naturalne uwarunkowania ułatwiające naukę języka. Dziecięcy mózg nie został jeszcze podzielony na dwie półkule, dzięki czemu cały chłonie wiedzę. Ucho dziecka jest wrażliwe na większą ilość fal dźwiękowych niż słuch dorosłego, a narządy mowy są plastyczne i jeszcze nieprzystosowane tylko do mowy ojczystej.

Kraina Baśni wykorzystuje najnowocześniejsze osiągnięcia nauki. Ogólne założenia czerpie z immersji amerykańskiej oraz kanadyjskiej, stanowiących podstawowe wytyczne dotyczące tego jak uczyć dzieci w ciągłym otoczeniu języka. Ponadto, Kraina Baśni sięga do osiągnięć szwedzkich naukowców, którzy wiele uwagi poświęcili eliminacji stresu w pierwszych, samodzielnych wypowiedziach oraz do badań niemieckich ekspertów, skupiających się na stosowaniu maskotek w trakcie nauki. Bajki, Kraina Baśni opowiada w skuteczny, potwierdzony włoskimi i nowozelandzkimi badaniami. Darząc ogromnym szacunkiem założenia psychologii rozwojowej oraz metodyki nauczania języków obcych, łączy w sobie aż 14 różnych metod, mających na celu wspieranie ogólnego oraz językowego rozwoju dziecka.

Kraina Baśni to metoda nauczania języków obcych, jest ona przeznaczona dla dzieci od 2 do 9 lat. Filarem tej metody są najpiękniejsze, znane na całym świecie bajki i baśnie, które tworzą konsekwentną podróż językową, skutecznie budującą obcojęzyczne umiejętności najmłodszych. W swoich założeniach, Kraina Baśni jest unikalna i nieporównywalna do standardowych tłumaczeń znanych dzieł, dzięki czemu umiejętnie łączy piękno tradycji z najnowszymi osiągnięciami światowych badań nad dwujęzycznością.

Metoda