Oferta współpracy dla Licencjobiorców

Poszukujemy partnerów biznesowych, z którymi moglibyśmy nawiązać długoterminową, przynoszącą obustronne korzyści współpracę. Pragniemy, aby traktowali oni tę kooperację nie tylko jako sposób zarabiania, ale też jako możliwość rozwoju i źródło satysfakcji z własnych działań.

Oferowane przez nas, sprawdzone rozwiązania biznesowe obejmują:

 

W ciągu 10 lat działalności Krainy Baśni, w tym 7 lat współpracy z licencjobiorcami, zdobyliśmy bogate doświadczenie i know-how, którymi teraz chcemy się z Państwem podzielić. Przedstawiane przez nas oferty są indywidualnie dostosowane do potrzeb, oczekiwań i możliwości zainteresowanych. Nie mamy określonych minimalnych wymagań kapitałowych.

Kontakt:
Tomasz Niemier, mail: tomasz.niemier@krainabasni.pl, tel. 601 751 311
Agnieszka Horyza, mail: agnieszka.horyza@krainabasni.pl, tel. 603 805 074

Oferta współpracy