Kraina Baśni

Wydarzenia

lipiec 2013

Wyniki nauczania języka niemieckiego okazały się tak dobre, że od października do języków nauczanych metodą Krainy Baśni dołączy język hiszpański..

lipiec 2013
Kolejny rok szkolny za nami. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i ocenę wyników osiągniętych przez dzieci. Życzymy udanych wakacji.
kwiecień 2013
Jesteśmy po pierwszych lekcjach pokazowych dla rodziców z efektów nauczania dzieci języka niemieckiego. Rodzice wyszli z zajęć zachwyceni. To pokazuje potencjał dzieci, potencjał tkwiący w metodzie oraz przygotowanie merytoryczne lektorów.
styczeń 2013
Na koniec 20012r. ponad 11.000 dzieci uczyło się metodą Krainy Baśni języka angielskiego i niemieckiego na 4 poziomach. Rok wcześniej było 8.300 dzieci, a dwa lata temu 6.400 dzieci. Rozwijamy się.
listopad 2012
Agnieszka Horyza jako jedyna Polka uczestniczyła w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Universitat de Valencia w Hiszpanii. W czasie konferencji wygłosiła referat na temat Linguistic means of fairy tales and vocabulary acquisition in the EFL development of a child. Referat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Po referacie odbyła się merytoryczna dyskusja na przedstawiony temat.
październik 2012
Właśnie zaczęliśmy dziesiąty rok szkolny w blisko 250 placówkach. To już dziesiąty rok szkolny nauczania języka angielskiego i pierwszy języka niemieckiego. Dzieciom życzymy efektów nauczania, rodzicom dziękujemy za okazane zaufanie, kadrze przedszkoli życzymy
czerwiec 2012
Zaproszenie Agnieszki Horyzy na międzynarodową konferencję Teaching Literature in English for Young Children organizowaną przez Universitat de Valencia.
marzec 2011
Agnieszka Horyza występuje na konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Kaliszu oraz międzynarodowej konferencji naukowej Komunikacja - Kultura - Kreatywność w Pile.
sierpień 2011
Dr Anna Raulinajtys broni dysertacji o tytule "Educational Discourse in Teaching EFL to Kindergarten Children: An Ethnographic Study." Badania do pracy wykonano podczas zajęć metodą Kraina Baśni.
listopad 2011
Liczba dzieci uczonych metodą przekracza 8.000.
lipiec 2010
Audycja w TV MAX w Koszalinie (zobacz)
wrzesień 2010
Dołączają kolejne miasta, a liczba dzieci uczonych metodą przekracza 7000.
2009
Artykuł w ABC (zobacz).
2009
Wykłady dla studentów IFA UAM poświęcone nauczaniu dzieci języka obcego prowadzone w ramach studiów doktoranckich autora projektu.
2009
Powstanie 2 prac magisterskich i 5 prac licencjackich opartych na badaniach prowadzonych na metodzie Kraina Baśni.
2009
Prelekcja Anny Raulinajtys na spotkaniu Koła Naukowego Metodyków UAM poświęcona roli maskotki w nauczaniu języków obcych i oparta na badaniach prowadzonych na programie Kraina Baśni.
2009
Liczba dzieci uczonych metodą przekracza 6000.
2008
Artykuł w Twoim Stylu (zobacz)
2008
Kraina Baśni uczestniczy i wspiera organizację dwóch krajowych konferencji dla psychologów organizowanych przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (konferencje na temat "Dziecko w kryzysie rozstania rodziców", "Czy super niania pomogłaby polskiej szkole. Problemy zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.".
2008
Koło Naukowe Metodyków przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Agnieszkę Horyzę na dwie prelekcje poświęcone nauczaniu języka angielskiego małych dzieci.
2007

Audycja w TVP Poznań (zobacz)

2007
Otwarcie przedszkola anglojęzycznego Krainy Baśni, otwarcie szkoły językowej i Klubu Malucha w Poznaniu.
2007
Recenzja założeń programowych mgr Renaty Ranus.
2007
Konsultacje założeń programowych pod kątem psychologii rozwojowej dziecka prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej.
2006
Badanie wyników nauczania dzieci z Poznania prowadzone przez mgr Annę Raulinajtys.
2005
Początek pracy badawczej mgr Anny Raulinajtys.
2005
Październik - druga recenzja pomocy dydaktycznych prof. dr hab. Teresy Siek - Piskozub.
2005
Kwiecień - pierwsza recenzja pomocy dydaktycznych prof. dr hab. Teresy Siek - Piskozub.
2004
Nagranie płyt CD przez Billa Cochrana.
2004
Recenzja pomocy dydaktycznych mgr Renaty Ranus.
2003
Pierwsze nagranie kaset przez Johna Caputo (wykładowcę Sienna College w Albany, NY, USA), Dorothy Wondolowsky i Lucasa Lyndes.
2003
Piąty staż w USA - kolejne wzbogacenie metody o nowe inspiracje.
2003
Liczba dzieci uczonych metodą w poznańskich przedszkolach przekracza 500.
2001
Tworzenie pomocy dydaktycznych i udoskonalanie programu.
1997
Trzy kolejne staże autorki w USA.
1996
Początek nauczania dzieci metodą Krainy Baśni.
1995
Pierwszy staż Agnieszki Horyzy w USA - praca w oddziale przedszkolnym, organizacja imprez szerzących kulturę polską uznana listem gratulacyjnym z kancelarii prezydenta USA Billa Clintona i gubernatora stanu New Hampshire Stephena Merilla.